ماجرای استعفای افاضلی از پارس و تماس زنوزی برای پیوستن به ماشین سازی

......

ماجرای استعفای افاضلی از پارس و تماس زنوزی برای پیوستن به ماشین سازی

 

تگ ها


ماشین سازی تبریز هومن افاضلی برنامه سلام صبح بخیر پارس جنوبی جم محمدرضا زنوزی ویدیو ویدئو فوتبال