ماجرای برخورد سرد دخیا با نخست وزیر اسپانیا

اسهفته گذشته و پس از استیضاح ماریانو راخوی، در نهایت پدرو سانچس به عنوان نخست وزیر جدید اسپانیا برگزیده شد ......

اسهفته گذشته و پس از استیضاح ماریانو راخوی، در نهایت پدرو سانچس به عنوان نخست وزیر جدید اسپانیا برگزیده شد. او در گذشته بسکتبالیست بوده و حتی سابقه بازی برای رئال را نیز در کارنامه دارد؛ هرچند که اخیرا اعتراف کرده است که از اتلتیکو مادرید هواداری می کند.
روز گذشته نخست وزیر جوان، مورد استقبال بازیکنان تیم ملی اسپانیا قرار گرفت اما داوید دخیا برخورد بسیار سردی با او داشت و زمانی که دیگر بازیکنان در حال تشویق کردن سانچس بودند، او بی تفاوت ایستاده بود.
برای پی بردن به دلیل این بی تفاوتی باید به دو سال پیش برگردیم. در آستانه یورو 2016 بود که خبری منتشر شد مبنی بر مشارکت دخیا در آزار جنسی دختران زیر 18 سال. اتهامی که پس از چند ماه، بی اساس بودنش اثبات و دخیا تبرئه شد.
پدرو سانچس در آن مقطع مصاحبه تندی کرد و در آن به دخیا تاخت. او گفت که از دیدن دخیا در درون دروازه اسپانیا شرم می کند.
شب گذشته اما روبیالس، رئیس فدراسیون فوتبال اسپانیا از پایان کدورت ها بین دخیا و پدرو سانچس خبر داد و گفت که نخست وزیر با آگاهی از ناراحتی دخیا، با وی گفت و گو کرده و به دلخوری وی پایان داده است.

 

تگ ها


داوید دخیا اسپانیا فوتبال