ماجرای «لوئیس سوارز» و کودک بامزه بارسایی

لوئیس سوارز تو بازی با سویا نه فقط همه طرفدارای بارسا رو با زدن گل پیروزی خوشحال کرد، که این نیم وجبی شیطون و بامزه رو هم خیلی زود به آرزوش رسوند ......

لوئیس سوارز تو بازی با سویا نه فقط همه طرفدارای بارسا رو با زدن گل پیروزی خوشحال کرد، که این نیم وجبی شیطون و بامزه رو هم خیلی زود به آرزوش رسوند... حتی اگه مثل بیشتر ماها ندونه با آرزوش چیکار میخواد بکنه.

تگ ها


لالیگا فوتبال