مارادونا به زودی داماد می شود

مارادونا دوباره داماد خواهد شد. به گزارش مدال، مارادو ......

مارادونا دوباره داماد خواهد شد.

به گزارش مدال، مارادونا اسطوره فوتبال آرژانتین به زودی مراسم ازدواج خود را برگزار خواهد کرد. مراسم اول ازدواج او و عروس ۲۸ ساله اش در آرژانتین و مراسم دوم در ایتالیا خواهد بود.

تگ ها


اخبار روز فوتبال