مارادونا: روی سنگ قبرم بنویسید ممنون از توپ

۱۵ سال پیش دیه گو مارادونا در مصاحبه با خودش از مرگ و مراسم خاکسپاری اش صحبت کرد....

به گزارش "ورزش سه"، در یک سوی میز دیه گو مارادونا و در سوی دیگر هم دیه گو مارادونا. بله ۱۵ سال پیش دیه گو با خودش در برنامه "La Noche del ۱۰" مصاحبه کرد. دیه گویی که سئوال می پرسید با کت و شلوار و کراوات بود و دیه گویی که پاسخ می داد، تیشرتی خاکستری بر تن داشت. دو دیه گو یکی از به یادماندنی ترین شب های تلویزیون آرژانتین را رقم زدند.

مدت ها گذشته و امشب پس از مرگ دیه گو، این ویدیو حالا معنایی دیگر پیدا کرده است. در این ویدیو دیه گو در مورد مرگش صحبت می کند، ویدیو را ببینید و گریه کنید:

دیه گوی پاسخ دهنده: پیر شدن در کنار نوه هایم می تواند مرگی راحت برای من باشد

دیه گوی پرسشگر: اگر قرار باشد یک کلمه در مراسم خاکسپاری خودت بگویی؟

دیه گوی پاسخ دهنده: از من می پرسی در روز خاکسپاری ام چه باید بگویم؟

دیه گوی پرسشگر: بله من در مورد مرگ حرف نمی زنم. خودت پاسخش را بده

دیه گوی پاسخ دهنده: ممنون از فوتبال چرا که این ورزش، حداکثر شادی ممکن و آزادی را به من بخشید. مثل دست زدن به آسمان بود. روی سنگ قبرم بنویسید؛ ممنون از توپ.

تشکر از توپ؛ بله این جمله ای است که دیه گو گفته بود روی سنگ قبرم بنویسید. و در نهایت این خداحافظی غمبار از راه رسید هرچند دیه گو آرماندو مارادونا ابدی است.

تگ ها


مارادونا آرژانتین