مارادونا : عوض شده ام و دیگر شخص سابق نیستم

ادعای مارادونا؛ 13 سال است لب به مواد نزده ام به گزارش مدال به نقل از آی اسپو ......

ادعای مارادونا؛ 13 سال است لب به مواد نزده ام

به گزارش مدال به نقل از آی اسپورت - دیگو مارادونا اسطوره فوتبال آرژانتین به شمار می آید و بسیاری او را بهترین بازیکن تاریخ فوتبال جهان می دانند. مارادونا اما در خارج از مستطیل سبز زندگی بسیار جنجالی و پرحاشیه ای دارد و بارها نزدیک بود که به خاطر مصرف مواد مخدر جانش را از دست بدهد.

اما او در تازه ترین اظهار نظرش گفت ه: «13 سال است که دیگر به مواد مخدر نزدیک نشده ام. با فوتبال بازی کردن در کنار فرزندانم از زندگی لذت می برم و شخص دیگری شده ام. حمایت خانواده ام باعث شد تا بتوانم دوباره به زندگی برگردم. دخترم دالما زندگی من را نجات داد و باعث شد تا به هوش بیایم

تگ ها


اخبار روز فوتبال