مارسلو دردادگاه به اشتباه خود اعتراف کرد

مارسلو، متهم شده بود که سال ۲۰۱۳ بخشی از درآمد حاصل از حق پخش تصویری خود را به اداره مالیات اسپانیا گزارش نداده است ......

مارسلو، متهم شده بود که سال ۲۰۱۳ بخشی از درآمد حاصل از حق پخش تصویری خود را به اداره مالیات اسپانیا گزارش نداده است.
 ستاره برزیلی رئال مادرید متهم شده بود که سال ۲۰۱۳ مبلغ ۴۹۹۹۱۷ یورو فرار مالیاتی داشته و طبق گزارش رسانه های اسپانیایی، امروز در دادگاه شماره ۴ منطقه آلکوبنداس مادرید حضور یافت و در جلسه ای که ۱۰ دقیقه به طول انجامید، به اشتباه خود اعتراف کرد.
مارسلو پس از این اعتراف متعهد شده است تا مبلغ ۵۰۰ هزار یورو را به اداره مالیات اسپانیا پرداخت کند.
 چند ماه پیش، خاویر ماسکرانو، ستاره آرژانتینی بارسلونا هم مثل مارسلو به فرار مالیاتی اعتراف کرده و جریمه پرداخت کرده بود. از میان بازیکنان حال حاضر رئال، تنها رونالدو پرونده ای مالیاتی دارد که در دست بررسی است.

تگ ها


اخبار روز مارسلو رئال مادرید لالیگا فوتبال