مارویک رسما در امارات، رنارد بزودی در ایران؟ /انتخاب سکرت وزیر و تاج

فن مارویک سرمربی امارات شد و از رنارد به عنوان گزینه ای یاد می شود که تاج با او توافق کرده است....

فن مارویک سرمربی امارات شد و از رنارد به عنوان گزینه ای یاد می شود که تاج با او توافق کرده است.

فن مارویک که از او عنوان گزینه سرمربیگری ایران یاد می شد به عنوان سرمربی جدید تیم ملی امارات انتخاب شد.

تاج گفته مربی اروپایی تیم ملی انتخاب شده و فقط مانده تنظیم قرارداد و اعلام رسمی نام این مربی. رسانه های عربی و حارثی خبرنگار عربستانی که از مدیران اسبق ای اف سی است همچنان تاکید دارند  هروه رنارد سرمربی ایران خواهد شد. رنارد اخیرا عنوان داشته یک فرد که با رسانه ها در ارتباط است برای تخریب جایگاه من در ملی مراکش درباره مذاکره من با ایران خبرپراکنی می کند در حالی که هیچ مذاکره ای با ایران نداشته ام. با وجود این تکذیب برخی تصور می کنند گزیته ای که تاج با او توافق کرده رنارد سرمربی تحت قرارداد با مراکش است.

اعضای هیات رییسه فدراسیون می گویند قرار شده تاج با مربی مدنظر مذاکره  کند و بعد برای بررسی نهایی سوابق و توانمندی اش در هیات ریشه بررسی و تایید نهایی شود. آیا جز سلطانی فر، تاج، داورزنی، صالحی امیری داورزنی  کسی از مربی جدیدی که با او توافق  شده خبر ندارد؟ آیا تاج و وزیر دست با انتخاب خواب زده اند؟ /حسین قدوسی