مارکو آندرئولی به کالیاری پیوست

تلاش های باشگاه کالیارینتیجه داد و این تیم موفق به جذب مارکو آندرئولی مدافع فصل پیش اینتر شد ......

 تلاش های باشگاه کالیاری نتیجه داد و این تیم موفق به جذب مارکو آندرئولی مدافع فصل پیش اینتر شد.این مدافع 31 ساله که سابقه بازی برای تیم های رم، ویچنزا، ساسولو، کیه وو و سویا را نیز در کارنامه دارد، به عنوان یک یار آزاد به تیم جدیدش منتقل شده است. او با کالیاری قراردادی دو ساله به امضا رسانده است. 

تگ ها


اخبار روز کالیاری فوتبال