ماساژ بهداد سلیمی پیش از شروع مسابقه

......

 ...

بهداد سلیمی وزنه بردار کشورمان قبل از شروع مسابقه در آخرین روز وزنه برداری المپیک