ماموریت غیرممکن در طبیعت بکر «آلاسکا»

با پل گاشلبار و بابی بریدن، دو تن از بهترین متخصصان پرواز همراه شوید تا سخت ترین صعود و فرودهای ممکن با این هواپیماهای کوچک را در طبیعت بکر و بی نظیر آلاسکا تجربه کنید ......

با پل گاشلبار و بابی بریدن، دو تن از بهترین متخصصان پرواز همراه شوید تا سخت ترین صعود و فرودهای ممکن با این هواپیماهای کوچک را در طبیعت بکر و بی نظیر آلاسکا تجربه کنید.

تگ ها


اکستریم اسپورتس