مانوئل نویر، مهار برتر ماه فوریه 2019

مهار نویر به عنوان بهترین مهار ماه فوریه بوندسلیگا انتخاب شد....

مانوئل نویر کم کم به روزهای آمادگی‌اش نزدیک می‌شود.