مانور عرب روی استعفای باز قدیمی چه دلیلی دارد؟

ایرج عرب مدیرعامل باشگاه پرسپولیس بار دیگر خبر استعفای خود را تکذیب کرد و مدعی شد از شنبه در محل کار خود حضور خواهد یافت....

به گزارش خبرنگار مدال، باز هم خبر استعفا و باز هم تکذیب از سوی ایرج عرب. او قویا منکر استعفا شده و گفته شنبه به محل کارم می‌روم.   

 هواداران اما ‌می‌خواهند بدانند این داستان به کجا ختم خواهد شد آن هم در حالی که رسانه‌ها مدام گزارش می‌دهند احتمال تغییرات در پرسپولیس طی روزهای آتی زیاد است. 

عرب در تلویزیون هم امشب به استعفای باز خود در گذشته اشاره کرد ولی استعفای اخیر و مجدد را رد کرد و گفت با هیات مدیره تماس گرفتم که ببینم آنها خبری به رسانه‌ها داده‌اند که این بحث مجدد در رسانه‌ها مطرح شده که آنها هم گفتند خیر.

 آیا دلیلی وجود دارد تکذیب استعفایی که داده نشده با هیات مدیره چک شود؟ اینطور به نطر می‌رسد که عرب می‌خواهد اگر تغیبراتی هم صورت می‌گیرد بر مبنای موافقت با استعفای باز قدیمی باشد نه استعفای جدید. عرب در مصاحبه‌ها مدام روی استعفای باز قبلی و تکذیب استعفای جدید مانور می‌کند. مانور روی استعفای قبای چه دلیلی دارد!؟

بیشتر بخوانید:
مهدی ترابی؛ گوهر گرانبهای گابریل کالدرون
پرسپولیس آبستن حوادث جدید/ تکذیب استعفا در آستانه تغییرات
عرب از مدیریت باشگاه پرسپولیس استعفا کرد 

تگ ها


پرسپولیس مدیرعامل پرسپولیس مدیریت پرسپولیس ایرج عرب استعفای ایرج عرب پرسپولیس لیگ برتر خلیج فارس فوتبال