ماهینی:السد 80 درصد تیم قهرمان آسیا است

ماهینی درباره بازی با السد گفت: بازی بسیار سختی داریم. السد 80 درصد تیم ملی قطری می باشد که امسال قهرمان آسیا شده است....

ماهینی درباره بازی با السد گفت: بازی بسیار سختی داریم. السد 80 درصد تیم ملی قطری می باشد که امسال قهرمان آسیا شده است.

به گزارش مدال، حسین ماهینی با بیان اینکه بازی کردن در آسیا با بازی کردن در لیگ بسیار متفاوت می باشد گفت: بازی اول در آسیا همیشه سخت است. ضمن اینکه زمان بازی های ما فشرده بود و به مشکل خوردیم ولی مطمئنا از بازی بعد بهتر ظاهر خواهیم شد.
ماهینی درباره بازی با السد گفت: بازی بسیار سختی داریم. السد 80 درصد تیم ملی قطری می باشد که امسال قهرمان آسیا شده است. السد بازیکنان و امکانات بسیار خوبی را دارد، با این وجود ما تجربه خوبی را داریم و پارسال توانستیم این تیم را شکست دهیم و به فینال برسیم. امیدوارم نتیجه خوبی رغم بخورد و بتوانیم همچنان در آسیا حرفی برای گفتن داشته باشیم.