ماهینی: همه می خواهیم که طارمی در پرسپولیس بماند

امشب در اقدامی جالب توجه، بازیکنان پرسپولیس در پست های اینستاگرام جداگانه از مهدی طارمیدرخواست کردندکه در پرسپولیس بماند ......

 امشب در اقدامی جالب توجه،  بازیکنان پرسپولیس در پست های اینستاگرام جداگانه از مهدی طارمیدرخواست کردند که در پرسپولیس بماند.

تگ ها


اخبار روز پرسپولیس فوتبال