مبارزات برتر تاریخ بوکس؛ مبارزه‌ی اول محمدعلی کلی - جو فریزر (1971)

محمد علی کلی و جو فریزر هر دو در دستهی سنگین وزن بی شکست بوده و ادعای قهرمانی داشتند ......

محمد علی کلی و جو فریزر هر دو در دسته‌ی سنگین وزن بی شکست بوده و ادعای قهرمانی داشتند.. همین مساله باعث شد تا در سه مبارزه روبروی هم قرار بگیرند. جو فریزر 26 برد داشت و در 23 مبارزه حریف را ناک اوت کرده بود. علی هم 31 برد داشت که در 25 مبارزه حریفان را ناک اوت کرده بود. اولین مبارزه این دو در هشتم مارس 1971 برگزار شد و پس از 15 راند جدال نفس گیر این جو فریزر بود که با رای متحد داوران برنده اعلام شد. از این به بعد هر هفته دو بار با مجموعه بهترین مبارزات تاریخ بوکس در حدمت شما خواهیم بود و این اولین قسمت این مجموعه است.