مبارزات برتر «دنیل کورمیر»

دنیل کورمیر از برجسته ترین مبارزات یو اف سی است و در این ویدیو منتخب تکنیک های برتر او را مرور می کنیم ......

دنیل کورمیر از برجسته ترین مبارزات یو اف سی است و در این ویدیو منتخب تکنیک های برتر او را مرور می کنیم.

تگ ها


رزمی اکستریم اسپورتس