مبارزات برتر واسیل لوماچنکو و لوک کمپبل / ویدیو

مروری بر بهترین حرکات دو بوکسور مطرح جهان که بزودی به مصاف هم خواهند رفت....

کنفرانس مطبوعاتی مبارزه لوماچنکو و لوک کمپبل برگزار شد و حالا همه چیز برای یک مبارزه دیدنی آماده است. به همین بهانه مروری بر بهترین مبارزات این دو داشته باشیم.

 

تگ ها


واسیل لوماچنکو ویدیو ویدئو بوکس