مبارزه آزاد یو اف سی؛ فیلیپ هاز – جولیان مارکز

جولیان مارکز موفق شد با ضربه سهمگین پا به صورت فیلیپ هاز او را ناک اوت کند و به پیروزی برسد ......

جولیان مارکز موفق شد با ضربه سهمگین پا به صورت فیلیپ هاز او را ناک اوت کند و به پیروزی برسد.

تگ ها


رزمی اکستریم اسپورتس