مبارزه دیدنی «علی ماهرو بختیاری» برابر حریف غول پیکر روس

در جریان مسابقات فایت نایت گلوبال مبارز ایرانی، علی بختیاری برابر شامی میخلوف، حریف روس خود به میدان رفت ......

در جریان مسابقات فایت نایت گلوبال مبارز ایرانی، علی بختیاری برابر شامی میخلوف، حریف روس خود به میدان رفت. ببینیم نتیجه مبارزه شان به کجا انجامید.

تگ ها


رزمی اکستریم اسپورتس