مبارزه دیدنی مسی و رونالدو در کشتی کج!

مسی و رونالدو رقابت خود را به رینگ مبارزات کشتی کج کشانده اند. ببینیم در این رشته کدام شان پیروز می شوند ......

 مسی و رونالدو رقابت خود را به رینگ مبارزات کشتی کج کشانده اند. ببینیم در این رشته کدام شان پیروز می شوند.

تگ ها


طنز ورزشی رزمی گیم پیشنهاد مدال فوتبال