مبارزه نمایشی تایسون فیوری و کودک بوکسور! / ویدیو

بوکسور شوخ طبع بار دیگر نشان داد که چرا محبوب هواداران است....

تایسون فیوری در محل تمرین خودش با کودکی بوکس بازی می کند و این لحظات دیدنی خلق می شود. مبارز 30 ساله آمریکایی به شوخ طبعی مشهور است و در 29 مبارزه توانسته 28 برد و 1 مساوی بدست آورد. 

 

اخبار مرتبط:

بوکس، برترین مبارزات کانلو آلوارز / ویدیو
 

تگ ها


رزمی ویدیو ویدئو تایسون فیوری بوکس