مبارزه کامل آنتونی جاشوا - اندی رویز / ویدیو

جدال بوکس دو ستاره سنگین وزن غیرمنتظره از آب درآمد....

آنتونی جاشوا، دارنده 4 کمربند قهرمانی بوکس نتوانست برابر اندری رویز مثل همیشه بدرخشد و تسلیم انگیزه فوق العاده رقیبش شد. لحظات برتر مبارزه این دو را در این ویدیو ببینید.

تگ ها


ناک اوت آنتونی جاشوا اندی رویز رزمی ویدیو ویدئو بوکس