مبارزه کامل دیونتای وایلدر - دومینیک برزیل / ویدیو

وایلدر موفق شد با یکی از بهترین ناک اوت های سال 2019 برزیل را شکست دهد....

دیونتی وایلدر در مبارزه حساس سر کمربند قهرمانی سنگین وزن جهان برابر دومینیک برزیل قرار گرفت و موفق شد او را در همان راند اول با هوک راستی استثنایی ناک اوت کند. با این برد وایلدر به رکورد 41 برد و 0 شکست رسید و آمار برزیل 28 برد و 2 شکست است. مبارزه کامل این دو را در این ویدیو ببینید.

تگ ها


رزمی ناک اوت دومینیک برزیل دیونتای وایلدر ویدیو ویدئو بوکس