مبارزه کامل مانی پاکیائو - کیت تورمن / ویدیو

اسطوره بوکس جهان، مانی پاکیائو ساعتی پیش موفق شد کیت تورمن را شکست دهد....

در این مبارزه پاکیائو عملکرد بهتری داشت و در چند راند به ناک اوت کردن تورمن نزدیک شد، اما در نهایت این رای غیر متحد داوران بود که حکم به برتری پاکیائو داد. 

 

اخبار مرتبط:

کومبوی 30 مشتی از مانی پاکیائو در تمرینات / ویدیو
 

بوکس؛ منتخب حرکات برتر مانی پاکیائو
 

تگ ها


رزمی ویدیو ویدئو مانی پاکیائو کیت تورمن بوکس