مبارزه کامل گنادی گلووکین - استیو رولز / ویدیو

مبارزه دیدنی گلووکین و رولز با برد بوکسور روس به پایان رسید....

گنادی گلووکین موفق شد با تسلط کامل استیو رولز را در راند چهارم ناک اوت کند.