مبارزه کامل یوئل رومرو – کریس وایدمن در یو‌اف‌سی 205

در یکی از دیدنی ترین مسابقات یو اف سی در سال 2018 لوک راکهولد و یوئل رومرو در رویداد یو اف سی 221 به مصاف هم خواهد رفت ......

در یکی از دیدنی ترین مسابقات یو اف سی در سال 2018 لوک راکهولد و یوئل رومرو در رویداد یو اف سی 221 به مصاف هم خواهد رفت. به همین بهانه مبارزه دیدنی یوئل رومرو و کریس وایدمن در یو اف سی 205 را تماشا می کنیم.

تگ ها


رزمی هنرهای رزمی ترکیبی