متاسفانه روش آندرانیک تیموریان صحیح است

درباره حرف های علی کریمی اما نمی دانیم بگوییم متاسفانه یا خوشبختانه؛ چون او گفته وضعیت بدهی باشگاه ها را ببینید اگر آندرانیک تیموریان برای دریافت مطالبات خود به ای اف سی نامه نزده بود در حال حاضر کاری صورت می گرفت؟ ،یعنی حتما باید یک ارگان خارجی در این باره به ما امر و نهی می کرد تا راه را درست برویم؟ شیوه ای که آندرانیک تیموریان در پیش گرفت منجر به یک اتفاق تازه در فوتبال ایران ......

درباره حرف های علی کریمی اما نمی دانیم بگوییم متاسفانه یا خوشبختانه؛ چون او گفته وضعیت بدهی باشگاه ها را ببینید اگر آندرانیک تیموریان برای دریافت مطالبات خود به ای اف سی نامه نزده بود در حال حاضر کاری صورت می گرفت؟

،یعنی حتما باید یک ارگان خارجی در این باره به ما امر و نهی می کرد تا راه را درست برویم؟

شیوه ای که آندرانیک تیموریان در پیش گرفت منجر به یک اتفاق تازه در فوتبال ایران شد. چون اگر پای کنفدراسیون فوتبال آسیا به این پرونده باز نمی شد شاید تا سال های سال فدراسیون فوتبال و باشگاه ها به فکر تسویه حساب با طلبکاران نبودند.

فدراسیون که حتی به احکام انضباطی صادر شده از شعبه خودش هم احترام نمی گذاشت اما امروز همه مبجور هستند به دلیل دستورالعمل صریح کنفدراسیون برای تسویه حساب با طلبکاران این راه را بروند و حساب و کتاب تیم را صاف کنند.

 

تگ ها


اخبار روز استقلال لیگ برتر خلیج فارس فوتبال