متن احساسی باشگاه ذوب آهن برای خلعتبری پس از مصدومیت طولانی

باشگاه ذوب آهن در پی مصدومیت محمدرضا خلعتبری بازیکن جدید خود متن پیامی را صادر کرد....

باشگاه ذوب آهن در پی مصدومیت محمدرضا خلعتبری بازیکن جدید خود متن پیامی را صادر کرد.

به گزارش مدال، باشگاه ذوب آهن اصفهان با توجه به مصدومیت محمدرضا خلعتبری بیانیه ای را در حمایت از این بازیکن منتشر کرد. در این بیانیه آمده است:

محمدرضا خلعتبری عزیز، سلام

چند هفته حضور دوباره تو در باشگاه خاطراتت کافی بود تا بار دیگر به ارزشهای شخصیتی و فنی تو به عنوان یک بازیکن بزرگ پی ببریم. در شرایطی که همه ما از حضور تو در ذوب آهن بسیار خوشحال بودیم، حادثه ای ناخوشایند، کام همه ما از همبازیان تو در ترکیب تیم ذوب آهن گرفته تا کادر فنی و اجرایی تیم، مجموعه باشگاه و هواداران و همه فوتبال دوستان اصفهان و ایران را تلخ کرد. حادثه ای که تلاش ستودنی و تعصب مثال زدنی ات به پیراهن سبز ذوب آهن به وضوح در آن متبلور بود.

آنچه مشخص است تو به سرعت به معالجه پای مصدومت خواهی پرداخت و تمریناتت را پس از بهبودی آغاز خواهی نمود تا بار دیگر شاهد حضور و هنرنمایی تو در مستطیل سبز باشیم. مطمئن باش تا بازگشت باشکوهت با پیراهن شماره ۹ ذوب آهن، همه ما پیراهن تو را به تن خواهیم داشت و بی صبرانه منتظر قدرتنمایی تو در برخورد با این مصدومیت خواهیم ماند.

سه شنبه میعادگاه ما خواهد بود برای بیان این موضوع که در دوران سخت مصدومیت کنار تو هستیم و امیدواریم بردی شیرین را به تو هدیه کنیم.

 

سایت رسمی باشگاه ذوب آهن اصفهان