مجازات جنایت در فوتبال محلات!

......

بازیکن خشن حریفش را با خطایی سرنگون می کند که  دست کمی از جنایت ندارد اما داور تنها یک کارت زرد به او نشان می دهد!

تگ ها


طنز ورزشی فوتبال