مجموعه «صدای سرعت» (1)

مجموعه ویدئوی های صدای سرعت با این هدف تهیه شده که بهترین تصویر و صدا را از ماجراجویی قهرمانان دوچرخه سواری کوهستان بگیرد ......

مجموعه ویدئوی های «صدای سرعت» با این هدف تهیه شده که بهترین تصویر و صدا را از ماجراجویی قهرمانان دوچرخه سواری کوهستان بگیرد.

در قسمت اول این مجموعه اجرای عالی «اولی ویلکینز» و دوستانش در طبیعت بکر «سوری هیلز» را ببینید و بشنوید. قسمت های دیگر این مجموعه هم در «مدال» تقدیم تان خواهد شد.

تگ ها


اکستریم اسپورتس