مجموعه «صدای سرعت» (2): «دوچرخه‌سواری در کوه‌های بریتیش کلمبیا»

مجموعه ویدئوی های صدای سرعت با این هدف تهیه شده که بهترین تصویر و صدا را از ماجراجویی قهرمانان دوچرخه سواری کوهستان بگیرد ......

مجموعه ویدئوی های «صدای سرعت» با این هدف تهیه شده که بهترین تصویر و صدا را از ماجراجویی قهرمانان دوچرخه سواری کوهستان بگیرد. در قسمت دوم این مجموعه دوچرخه سواری «برندون سمنوک» را در طبیعت بکر بریتیش کلمبیا ببینید.