مجوز نقل و انتقالات پرسپولیس صادر شد

فدراسیون فوتبال ایران با پذیرش مدارک و مستندات باشگاه پرسپولیس در تسویه تعهدات مالی، مجوز نقل‌وانتقالات را صادر کرد و کارت بازی بازیکنان جدید پرسپولیس دریافت خواهد شد....

فدراسیون فوتبال ایران با پذیرش مدارک و مستندات باشگاه پرسپولیس در تسویه تعهدات مالی، مجوز نقل‌وانتقالات را صادر کرد و کارت بازی بازیکنان جدید پرسپولیس دریافت خواهد شد.

به گزارش مدال، فدراسیون فوتبال ایران با توجه به میزان تسویه تعهدات مالی معوق از سوی این باشگاه، رفع ممنوعیت از نقل‌وانتقالات را صادر کرد.
در نامه فدراسیون فوتبال به سازمان لیگ آمده است؛ نظر به اینکه باشگاه پرسپولیس نسبت به تسویه حساب تعهدات مالی، موضوع دادنامه‌های صادره از این مرجع، اقدام کرده است، خواهشمند است، دستور فرمایید نسبت به رفع ممنوعیت نقل‌وانتقالات باشگاه پرسپولیس اقدام گردد.
باشگاه پرسپولیس بر این اساس، روز گذشته مدارک مربوط به بازیکنان جدی خود را تحویل سازمان لیگ داد تا با صدور کارت بازی این نفرات، امکان استفاده از این بازیکنان در بازی با سپیدرود رشت فراهم شود.