مجیدی: سردار رحیمی ورود کرد، از ایشان ممنونم

سردار رحیمی فرمانده ناجا به ماجرای فرهاد مجیدی ورود کرد...

سردار رحیمی فرمانده ناجا به ماجرای فرهاد مجیدی ورود کرد

دیروز پس از سفر اهواز، خودروی فرهاد مجیدی در یکی از اتوبانهای تهران متوقف و مربی باشگاه استقلال با رفتار نامناسب مامور پلیس مواجه شده است

به گزارش مدال، حال فرهاد مجیدی پس از واکنش در فضای مجازی به این برخورد نامناسب، خبر داد که سردار رحیمی فرمانده ناجا از صبح امروز وارد عمل شده و حرف های خودش و مامور مربوطه را شنیده و تصمیماتی هم اتخاذ کرده است. او در انتها تاکید کرده امیدوارم همه به وظایف خود آشنا باشیم و با کوتاهی زحمات همکاران را خدشه دار نکنیم.