محرومیت بیست‌روزه کرمانشاهی توسط کمیته اخلاق

کمیته اخلاق از محرومیت کوتاه مدت داور دیدار ملوان بندرانزلی و بادران تهران خبر داد....

به گزارش  ورزش سه ،سایت رسمی فدراسیون  خبری در این باره منتشر کرده که استناد آن به بندهای حقوقی است اما لابلای آن ابهامات زیادی وجود دارد. از جمله اینکه اشاره حکم به لطمه به سلامت مسابقات است .

در حکم محرومیت کرمانشاهی چنین آمده : بر اساس مواد ۶۵ آئین نامه اخلاق و بند الف ماده ۷۳ مقررات انضباطی با توجه به گزارش واصله مبنی بر رفتارهای غیرحرفه ای داوری، رضا کرمانشاهی (داور دیدار ملوان بندرانزلی و بادران)، نظر به اینکه تمام اشخاص تابع اساسنامه فدراسیون فوتبال و مقررات آئین نامه اخلاق متعهد و مکلف هستند که از ارتکاب هرگونه رفتاری که به سلامت مسابقات لطمه وارد می‌کند خودداری نمایند، لذا رضا کرمانشاهی از کلیه فعالیتهای فوتبالی به مدت بیست روز محروم است.


به نوشته سایت فدراسیون زمان  جلسه رسیدگی به پرونده او  متعاقبا اعلام می‌شود.

تگ ها


کمیته داوران رضا کرمانشاهی