محرومیت سه ورزشکار به دلیل دوپینگ

تحلیلی پزشکی ورزشی ایران،دکتر غلامرضا نوروزی گفت: به دنبال سپری شدن پروسه قانونی رسیدگی به پرونده سه ورزشکار ، در نهایت رای قطعی محرومیت آنها از طرف شورای صدور رای ستاد ملی مبارزه با دوپینگ به این شرح اعلام شد: 1- امید ابوالحسنی از فوتبال، به دلیل مصرف ماده ممنوعه هایژنامین، به مدت چهار سال(از 7 آبان ماه 1396 تا 6 آبان ماه 1400) محروم شد ......

تحلیلی پزشکی ورزشی ایران،دکتر غلامرضا نوروزی گفت: به دنبال سپری شدن پروسه قانونی رسیدگی به پرونده سه ورزشکار ، در نهایت رای قطعی محرومیت آنها از طرف شورای صدور رای ستاد ملی مبارزه با دوپینگ به این شرح اعلام شد:
1- امید ابوالحسنی از فوتبال، به دلیل مصرف ماده ممنوعه هایژنامین، به مدت چهار سال(از 7 آبان ماه 1396 تا 6 آبان ماه 1400) محروم شد.
2-مصطفی قیاسی چکا از کشتی، به دلیل مصرف ماده ممنوعه کلنبوترول به مدت چهار سال(از 15 مردادماه 96 لغایت 14 مردادماه 1400) محروم شد.
3-حدیث شریفی از رشته دوومیدانی، به دلیل مصرف ماده ممنوعه استانوزولول به مدت چهارسال( از 7 آبان ماه 96 تا 6 آبان ماه 1400) محروم شد.

تگ ها


اخبار روز فوتبال