محرومیت قائم‌مقام و سرمربی گیتی‌پسند از فعالیت‌های فوتسال

کمیته انضباطی به دلیل تخلفات قائم مقام و سرمربی تیم گیتی پسند، صدور قرار دستور موقت این نفرات را صادر کرد....

کمیته انضباطی به دلیل تخلفات قائم مقام و سرمربی تیم گیتی پسند، صدور قرار دستور موقت این نفرات را صادر کرد.

به گزارش  مدال، پس از گزارش سازمان لیگ فوتسال به دلیل تخلفات عراقی‌زاده، قائم مقام و رضا لک، سرمربی تیم گیتی پسند مبنی بر انجام مصاحبه در کانال‌های مجازی مطالبی را مرتبط به سازمان لیگ فوتسال و کمیته انضباطی نسبت داده‌اند. از آن‌جایی که تخلف حادث شده با توجه به نوع آن که عبارت از مصاحبه و انتشار بیانیه باشگاه به شرح فوق درخور صدور قرار دستور موقت است لذا به استناد ماده ۱۰۰ مقررات انضباطی و تا صدور رأی مقتضی، نفرات فوق از تمامی فعالیت‌های مرتبط با فوتسال معلق و محروم هستند و باید روز شنبه ۴ اسفند ماه در کمیته انضباطی حضور داشته و توضیحاتی را در خصوص تخلفات خود ارائه دهند.