محرومیت نیمار هنوز پابرجا است!

تصمیم گیری درباره وضعیت نیمار برای ال کلاسیکو به تعویق افتاد. دادگاه داوری ورزشی امروز برای تصمیم گیری نیما ......

تصمیم گیری درباره وضعیت نیمار برای ال کلاسیکو به تعویق افتاد.

دادگاه داوری ورزشی امروز برای تصمیم گیری نیمار به حد نصاب نرسید و جلسه تشکیل نشد.اما TAD ایمیلی به باشگاه بارسلونا ارسال کرده که محرومیت نیمار پابرجا است تا زمانی که جلسه بعد در مورد تجدید نظر شکل گیرد. بدین ترتیب آینده نیمار برای کلاسیکو فردا هنوز هم در هاله ای از ابهام است.

تگ ها


اخبار روز Neymar da Silva Santos Júnior بارسلونا لالیگا فوتبال