محرومیت یکی از مدیران باشگاه گل ریحان از کلیه فعالیت های فوتبال

کمیته اخلاق در اولین اقدام در ورود به رفتارهای باشگاه های لیگ دسته اول فوتبال حکم یکی از مدیران یکی از این باشگاه ها را اعلام کرد....

کمیته اخلاق در اولین اقدام در ورود به رفتارهای باشگاه های لیگ دسته اول فوتبال حکم یکی از مدیران یکی از این باشگاه ها را اعلام کرد.

به گزارش مدال، اولین حکم کمیته اخلاق پس از ورود جدی به رفتار باشگاه‌های فوتبال در لیگ دسته یک صادر و بر این اساس اولین برخورد شامل تیم باشگاه گل ریحان البرز شد.به موجب دستور موقت کمیته اخلاق فدراسیون فوتبال، مدیر روابط عمومی باشگاه مذکور تا اطلاع ثانوی از کلیه فعالیت‌های مربوط به فوتبال محروم شد.