محرومیت یک جلسه ای سرمربی قرمزها به زودی اعلام می شود!

رانکو ایوانکوویچ یک جلسه محروم شده و مقابل پدیده نمی تواند روی نیمکت پرسپولیس بنشیند و این رای بزودی اعلام خواهد شد به گزارش خبرنگار سایت مدال، برانکو ایوانکوویچ بر اساس حکم کمیته انضباطی یک جلسه بخاطر اتفاقات ......

رانکو ایوانکوویچ یک جلسه محروم شده و مقابل پدیده نمی تواند روی نیمکت پرسپولیس بنشیند و این رای بزودی اعلام خواهد شد 
به گزارش خبرنگار سایت مدال، برانکو ایوانکوویچ بر اساس حکم کمیته انضباطی یک جلسه بخاطر اتفاقات ...

رانکو ایوانکوویچ یک جلسه محروم شده و مقابل پدیده نمی تواند روی نیمکت پرسپولیس بنشیند و این رای بزودی اعلام خواهد شد  
به گزارش خبرنگار سایت مدال، برانکو ایوانکوویچ بر اساس حکم کمیته انضباطی یک جلسه بخاطر اتفاقات بازی پرسپولیس و پدیده محروم شده است و بزودی این رای اعلام خواهد شد. کمیته انضباطی پرسپولیس را بخاطر اتفاقات این بازی جریمه کرده بود و حالا خبر می  رسد که برانکو هم محروم شده و این رای بزودی اعلام خواهد شد
این حکم بر اساس اخبار دریافتی خبرنگار مدال قابل اعتراض است. همچنین خبیری مشاور گرشاسبی که از باشگاه کنار رفته هم یک جلسه بخاطر اتفاقات بازی با سپاهان محروم می شود