محمدرضا خانزاده در ترکیب تیم منتخب هفته لیگ ستارگان قطر

محمدرضا خانزاده، ملیپوش ایرانی تیم الاهلی دوحه در ترکیب تیم منتخب هفته پانزدهم لیگ ستارگان قطر قرار گرفت ......

محمدرضا خانزاده، ملی‌پوش ایرانی تیم الاهلی دوحه در ترکیب تیم منتخب هفته پانزدهم لیگ ستارگان قطر قرار گرفت.

به گزارش مدال، روزنامه  استاد الدوحه قطر ترکیب تیم منتخب هفته پانزدهم لیگ ستارگان را منتشر کرد که نام محمدرضا خانزاده از تیم الاهلی نیز در میان آنها دیده می‌شود. تیم الاهلی در بازی هفته پانزدهم با حضور 90 دقیقه‌ای امید ابراهیمی و محمدرضا خانزاده، 2 ملی‌پوش ایرانی با نتیجه 3 بر یک از سد الغرافه گذشت.

ترکیب تیم منتخب هفته پانزدهم لیگ ستارگان قطر از نگاه روزنامه استاد الدوحه شامل الخاطر (السیلیا)، جمعه (الریان)، محمدرضا خانزاده (الاهلی)، بوعلام (السد)، مراد (الدحیل)، یونگ (الاهلی)، پدرو (السد)، اکرم عفیف (السد)، محسن متولی (الدحیل)، حسن الهیدوس (السد) و بغداد بونجاح (السد) هستند.