محمدرضا ساکت، آچار فرانسه فدراسیون است یا ابوالمشاغل؟

به گزارش مدال به نقل از ایسنا: مهدی تاج امروز محمدرضا ساکت را جایگزین علیرضا اسدی در سمت سرپرست دبیرکلی فدراسیون فوتبال کرد تا یک سمت دیگر به چندین سمت ساکت در فدراسیون فوتبال افزوده شود ......

به گزارش مدال به نقل از ایسنا: مهدی تاج امروز محمدرضا ساکت را جایگزین علیرضا اسدی در سمت سرپرست دبیرکلی فدراسیون فوتبال کرد تا یک سمت دیگر به چندین سمت ساکت در فدراسیون فوتبال افزوده شود.

ساکت، پارسال و پس از انتخاب مهدی تاج به عنوان رییس فدراسیون فوتبال، به عنوان رییس سازمان تیم های ملی فدراسیون فوتبال برگزیده شد تا همانطور که در سازمان لیگ همراه تاج بود، در فدراسیون هم به دست راست او تبدیل شود اما تعداد مسئولیت هایی که به او واگذار شده تا حدودی زیاد است و مشخص نیست که چرا مسئولیت ها به دیگر رجال فدراسیون واگذار نشده است.

ساکت چندی بعد و در حکمی عضو چندین کمیته و سازمان هم شد. او در حال حاضر علاوه بر دبیرکلی فدراسیون و ریاست سازمان تیم های ملی،  عضو کمیته فنی و توسعه، عضو کمیته فنی و توسعه فوتسال و فوتبال ساحلی و عضو سازمان اقتصادی و بازاریابی فدراسیون فوتبال هم است.

همه این سمت ها از جهتی اهمیت بسیار بالایی دارد و نیازمند گذاشتن وقت کافی برای هر کدام از مسئولیت ها است. آیا ساکت تا این حد توانمد است که بتواند در تمام این سمت ها و مسئولیت ها موفق ظاهر شود و وقت کافی را برای آنها صرف کند؟ یا این که در فدراسیون فوتبال، قحط الرجال است و افراد مناسبی برای بر عهده گرفتن این مسئولیت ها پیدا نمی شود؟ محمدرضا ساکت، آچار فرانسه فدراسیون است یا ابوالمشاغل؟

 

تگ ها


اخبار روز فوتبال