محمد ایرانپوریان: داور نسبت به من نامهربان بود/ ویدیو

مصاحبه های محمد ایرانپوریان را بعد از دیدار سپاهان و سایپا تماشا می کنید....

دیدار سپاهان و سایپا با نتیجه 5 بر 2 به سود سپاهان به پایان رسید.