محکومیتی عجیب برای فدرسایون فوتبال ترکیه

فدراسیون فوتبال ترکیه امروز به پرداخت غرامت به فاتح تریم محکوم شد. فدراسیون فوتبال ترکیه در ماه ژولای قرارداد تریم ر ......

فدراسیون فوتبال ترکیه امروز به پرداخت غرامت به فاتح تریم محکوم شد.

فدراسیون فوتبال ترکیه در ماه ژولای قرارداد تریم را به صورت یک جانبه فسخ کرده بود و حالا باید ۹،۳ میلیون لیر (معادل دو میلیون یورو) به تریم بپردازد.

تریم پس از درگیری و کتک کاری در یک رستوران از سمتش  به عنوان سرمربی تیم ملی ترکیه اخراج شده بود و پس از شکایت از فدراسیون در ماه دسامبر حالا به طلبش رسیده است.

تگ ها


اخبار روز فوتبال