محکومیت حبیب و کانر مشخص شد

شش و نه ماه محرومیت برای مک گرگور و نورماگومدوف...

حبیب و مک‌گرگور بدلیل درگیری‌های بعد از مبارزه در رویداد UFC 229 که در ششم اکتبر رخ داد؛ بصورت موقت محروم شده‌اند. 

حبیب نورماگومدوف بمدت ۹ ماه محروم و به مبلغ ۵۰۰ هزار دلار جریمه شد. 
کانر مک‌گرگور بمدت ۶ ماه محروم و به مبلغ ۵۰ هزار دلار جریمه شد.
زبیر تاخوگوف و ابوبکر نورماگومدوف هردو مبلغ ۲۵ هزار دلار جریمه و بمدت یک سال محروم شدند.
محرومیت حبیب نورماگومدوف و کانر مک‌گرگور از زمان رویداد UFC229 محاسبه میشود. به این صورت که کانر مک‌گرگور در تاریخ هفدهم فروردین دوباره مجوز مبارزه را دریافت خواهد کرد.
همچنین طبق شنیده‌ها حبیب نورماگومدوف نیز تا تاریخ هفدهم فروردین در محرومیت به سر خواهد برد و محرومیت وی بعد از این مدت کاهش خواهد یافت.

تگ ها


رزمی مبارزه مک‌گرگور حبیب هنرهای رزمی ترکیبی