محکومیت ۸۰۰ میلیونی تراکتور

کمیته تعیین وضعیت بازیکنان فدراسیون فوتبال، باشگاه تراکتور تبریز را محکوم کرد....

به گزارش مدال، کمیته تعیین وضعیت فدراسیون، رأی خود را درخصوص پرونده محمد ابراهیمی و باشگاه تراکتور تبریز به شرح زیر صادر کرد:

باشگاه تراکتور به پرداخت مبلغ 8 میلیارد و 73 میلیون و 436 هزار و 82 ریال (حدود 800 میلیون تومان) بابت اصل خواسته، به انضمام مبلغ 161 میلیون و 468 هزار و 722 ریال بابت هزینه دادرسی در قبال استراداد سه فقره چک توسط خواهان در مهلت 30 روزه، محکوم شده است.

این رأی طی هفت روز، قابل تجدید نظر خواهی در کمیته استیناف فدراسیون فوتبال خواهد بود.

بیشتر بخوانید:

معاون حقوقی تراکتور: فورچونه حق فسخ قرارداد یک طرفه را ندارد

 

تگ ها


فوتبال ایران کمیته تعیین وضعیت بازیکنان Tractor لیگ برتر خلیج فارس فوتبال