مدافع ایرانی در تیم منتخب سوپرلیگ ترکیه

مدافع ایرانی تیم فوتبال ترابزون اسپور ترکیه در تیم منتخب هفته سوپرلیگ ترکیه از دید هواسکورد قرار دارد ......

 مدافع ایرانی تیم فوتبال ترابزون اسپور ترکیه در تیم منتخب هفته سوپرلیگ ترکیه از دید هواسکورد قرار دارد.

عملکرد درخشان حسینی در دیدار مقابل گالاتاسرای باعث شد وی در تیم منتخب قرار بگیرد.

تگ ها


فوتبال