مدافع تیم‌ملی درآستانه عقد قرارداد با ترابزون‌اسپور

خبرنگار روزنامه دامگا ترکیه خبر داد مرتضی پورعلیگنجی سهشنبه یا چهارشنبه در تستهای پزشکی باشگاه ترابزوناسپور شرکت و سپس قراردادش را با آبیوعنابیها امضا خواهد کرد ......

خبرنگار روزنامه دامگا ترکیه خبر داد مرتضی پورعلیگنجی سهشنبه یا چهارشنبه در تستهای پزشکی باشگاه ترابزوناسپور شرکت و سپس قراردادش را با آبیوعنابیها امضا خواهد کرد ...

خبرنگار روزنامه «دامگا» ترکیه خبر داد مرتضی پورعلی‌گنجی سه‌شنبه یا چهارشنبه در تست‌های پزشکی باشگاه ترابزون‌اسپور شرکت و سپس قراردادش را با آبی‌وعنابی‌ها امضا خواهد کرد. گفته می‌شود طرفین به توافق کامل با یکدیگر رسیده‌اند.
مدافع تیم ملی فوتبال ایران شب گذشته (یکشنبه) همچنین بازی خارج از خانه ترابزون‌اسپور مقابل استانبول باشاک‌شهیر را از نزدیک در ورزشگاه باشاک‌شهیر فاتح تریم دید، دیداری که با شکست ۲ بر صفر آبی‌وعنابی‌ها پایان یافت.
نشریه «فوتو ماچ» ترکیه هم خبر داد، مرتضی پورعلی‌گنجی که چهار روز است در استانبول حضور دارد، به امضای قرارداد با باشگاه ترابزون‌اسپور بسیار نزدیک است.