مدال‌آوری بانوی سه‌گانه‌کار ایرانی در مسابقات قهرمانی آسیای میانه

بانوی سه گانه کار ایران در نخستین اعزام به مسابقات قهرمانی آسیای میانه مدال برنز را کسب کرد ......

بانوی سه گانه کار ایران در نخستین اعزام به مسابقات قهرمانی آسیای میانه مدال برنز را کسب کرد.

به گزارش مدال به نقل از خبرگزاری تسنیم و به نقل از سایت فدراسیون ورزش سه گانه، مسابقات سه گانه قهرمانی آسیای میانه در شهر آستانه قزاقستان برگزار شد. در بخش بانوان ایران برای نخستین مرتبه نماینده داشت که شکوه طیاره موفق به کسب مدال برنز شد. عالمه سادات جباری دیگر ملی پوش ایران چهارم شد.

بانوان ایران برای نخستین بار و به دنبال تایید پوشش اسلامی در وزارت ورزش و اتحادیه جهانی سه گانه (ITU) فرصت حضور در مسابقات بین المللی را پیدا کردند.

در بخش مردان نیز نوید سلیمی پور به عنوان چهارم دست یافت.

 

تگ ها


اخبار روز المپیک