مدال بررسی می کند؛ انتخابات عجیب هیات فوتبال تهران

هیات فوتبال تهران رییس خود را به‌زودی خواهد شناخت....

هیات فوتبال تهران رییس خود را به‌زودی خواهد شناخت.

نام نویسی از کاندیداهای ریاست هیات فوتبال تهران در سکوت خبری انجام می شود.
به گزارش خبرنگار مدال، نام نویسی از کاندیداها برای کسب کرسی ریاست هیات فوتبال استان تهران آغاز شده اما به نظر می رسد تب و تاب چندانی در این خصوص وجود ندارد.
استان تهران به عنوان یکی از مهم ترین استان های ایران مدت هاست به شکل نه چندان دلچسب کار و بار فوتبالش اداره می شود. در میان انتقادات فراوانی که به عملکرد این هیات می شود اما اراده ای برای تغییر وجود ندارد.
علاوه بر فدراسیون فوتبال که در امر نظارت اقدام شایسته را ندارد اداره کل ورزش استان نیز درگیر با هزاران مشکل پیدا و پنهان از ورود جدی به امور هیات فوتبال بازمانده است.
در یک نگاه کلی به هیات فوتبال تهران نمی توان نمره قبولی داد. هیاتی که روزگاری چشم و چراغ فوتبال ایران بود شاید الان در رقابت با سایر استان ها حتی روی سکو هم نرود.
بررسی ابعاد مختلف عملکرد هیات فوتبال خارج از حوصله این بحث است.
آنچه امروز و به فوریت باید مدنظر باشد فرصت اندک تا پایان مهلت ثبت نام کاندیداهاست.
اگر در این فرصت اندک از سوی فوتبالی ها و انهایی که خاک فوتبال تهران را خورده اند همت نشود اصلاح امور این هیات به تاخیری حداقل چهار ساله منجر خواهد شد.
ای کاش آنهایی که توان و همتش را دارند پا پیش بگذارند و با ثبت نام در انتخابات باعث شوند کورسو امیدها برای رونق فوتبال تهران از بین نرود.
به نظر می رسد این امر برای فوتبال ما بسیار مهم تر یک کرنر و یک پنالتی و یک خطاست. مسایل کوچکی که در میان اهالی فوتبال و رسانه مدت ها مورد بحث و کشمکش قرار می گیرد.
اهالی فوتبال تهران همت کنید که وقت تنگ است.